PROMOCJA ZDROWIA

Szkoła Promuje Zdrowie poprzez:

  1. Aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku.
  2. Otwartość na zmiany.
  3. Przekonanie o słuszności idei Dyrektora szkoły oraz większości Rady Pedagogicznej.
  4. Aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji prozdrowotnej.

        W tym celu powołano zespół ds. promocji  zdrowia. Tworzą go następujący nauczyciele:

 Anna Barczak, Izabela Dembińska – Rokicka, Renata Kobusińska, Anna Kobylańska, Dorota Krzeszowska, Renata Matuszewska, Mariusz Podlas, Teresa Zadka, Irena Huk (pielęgniarka  szkolna).

         Zadaniem zespołu jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć dotyczących kształtowania właściwych nawyków żywieniowych, postaw prozdrowotnych wśród społeczności szkolnej oraz działań profilaktycznych w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Ponadto umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniania poczucia własnej wartości.

 Przewidywane działania zawarte są w planie pracy zespołu.

PLAN ZDROWIA 2015-2016 >>>

PLAN ZDROWIA 2014-2015 >>>

PLAN ZDROWIA 2013/2014 >>>

 

Comments are closed.