Zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia matematyczne.

 

mat2Głównym celem zajęć rozwijających szczególne uzdolnienia matematyczne jest podniesienie poziomu umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, przyśpieszenie rozwoju, kształtowanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i logicznego rozumowania. 

Na zajęciach uczniowie mają możliwość odkrywania pojęć matematycznych, rozwiązywania zadań trudnych, złożonych oraz korzystają z programów edukacyjnych i gier dydaktycznych zakupionych dzięki udziałowi w programie „Od dziś pracuję na swój sukces”.

Rozwiązując na zajęciach łamigłówki, krzyżówki, rebusy, grając w karty matematyczne pobudzamy zainteresowania dzieci i uczymy samodzielnego myślenia. Zajęcia dają możliwość kulturalnego i pożytecznego spędzania czasu.

Dodatkowe zajęcia matematyczne były dla uczniów którzy – lubili rozwiązywać zagadki logiczne; chcieli rozwijać zdolności matematyczne, pragnęli poszerzyć swoje wiadomości w ciekawy i łatwy do zapamiętania sposób oraz rozwiązywać nietypowe i niezwykłe zadania matematyczne.
Celem zajęć było promowanie dodatkowych zajęć matematycznych jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych, zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych, umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami, wdrażanie do logicznego myślenia, samodzielności, samokontroli i samooceny oraz wyzwalanie radości podczas „zabawy” matematycznej, wzmacnianie pozytywnych emocji,
Na zajęciach uczniowie pracowali przy pomocy aktywizujących metod edukacyjnych, w których w sposób czynny zdobywali wiedzę. Duża różnorodność metod aktywizujących
Zajęcia przyniosły następujące korzyści dla ucznia:

• wyposażyły dzieci w dodatkową wiedzę i umiejętności, którą wykorzystają na zajęciach lekcyjnych, konkursach,
• wykształciły u dziecka pozytywne nastawienie do nauki i podejmowanych zadań,
• dały wiarę we własne możliwości,
• przyczyniły się do wyrabiania dobrych cech charakteru jak: cierpliwość i zaangażowanie w pracy.

Dorota Krzeszowska

Comments are closed.