„Co nam zostało z tamtych lat?- ostrowskie parki dawniej i dziś…”

Projekt realizowany przez uczniów klas V a i V b we współpracy z opiekunem- p. Hanną Paszkowiak w ramach projektu ,,SZKOŁA Z KLASĄ’’.

Realizacja zaplanowanych działań.

Uczniowie podzieleni na grupy zajęli się uważną obserwacją terenów ostrowskich parków podczas wycieczki, którą odbyliśmy w sobotnie przedpołudnie 20.04.2013 r. Wg harmonogramu – z pewnymi modyfikacjami dotyczącymi  karty pracy-  uczniowie zabrali się za jej uzupełnianie (6 grup= 6 parków). Dwoje uczniów prowadziło dokumentację fotograficzną, aby potem porównać dzisiejszy wygląd parków z tym, co prezentują dawne pocztówki.

parki1 parki2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prace uczniów monitorowałam poprzez spotkania konsultacyjne z grupą projektową, podczas których oglądaliśmy reprinty pocztówek umieszczone w albumach autorstwa p. Witolda Banacha (,,Ostrowska nostalgia’’, ,,Powiat ostrowski w dawnej pocztówce’’, Ostrów Wielkopolski w dawnej pocztówce’’). Uczniowie wykonali zdjęcia wybranych obiektów, aby potem zestawić je z obecnymi. Kontaktowaliśmy się również poprzez e-maile. Ponadto uczniowie  w projekcie wykorzystali: programy Power Point lub Photostory na PC, programy Word, Excel, zasoby Internetu,  telefony komórkowe, aparat fotograficzny, ksero i drukarkę. Uczniowie zwracali się do mnie o pomoc w sprawdzeniu poprawności językowej sporządzanych notatek.

Etapy pracy moich uczniów opierały się głównie na:

  • zbieraniu wiadomości na temat danego parku przez grupy uczniów;
  • wycieczce do parków, uzupełnianiu kart pracy; wykonywaniu fotografii;
  • wykonywaniu zdjęć reprintów pocztówek ostrowskich parków oraz zdjęć parków= wygląd obecny (praca w szkole i w domu)
  • przygotowaniu zdjęć, zredagowaniu informacji, korekcie ewentualnych błędów, wykonaniu rysunków parków;
  • opracowaniu graficznemu fotogalerii w wersji elektronicznej;
  • przygotowaniu plakatów, rysunków na stelażach na holu szkoły dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • wykonaniu zdjęć z poszczególnych działań;
  • zaprezentowaniu prezentacji multimedialnej= fotogalerii podczas festynu rodzinnego;

Moja rola polegała na wspieraniu, doradzaniu, poprawianiu ewentualnych błędów w notatkach uczniowskich wykonywanych ,,na brudno’’ przed sporządzeniem wersji ostatecznej w postaci prezentacji multimedialnej.

Sukcesem uczniów było to, że uczyli się współpracować w grupie. Momentem trudnym, szczególnie dla uczniów mało zaangażowanych było należyte włączenie się w pracę swojej grupy. Najlepiej uczniom szło wypełnianie kart pracy, wyszukiwanie potrzebnych informacji i przedstawianie graficzne w postaci rysunków wyglądu parków naszego miasta. Zaskoczyli mnie dobrą obsługą swoich aparatów fotograficznych i spostrzegawczością.

Wyżej wymienione narzędzia TIK były przydatne w pracy uczniów. Urozmaiciły one ich pracę i sprawiły, że omawiane zagadnienie stało się dla uczniów bardziej atrakcyjne.

YouTube Preview Image

Prezentacja multimedialna wykonana przez Marcelinę Benedykcińską i Szymona Skorwidera – przedstawicieli uczniów klasy V a i V b

 

rel. Hanna Paszkowiak

Comments are closed.