SZKOŁA DOBRZE WYCHOWANA

logosdw

W roku szkolnym 2016/2017 nasz szkoła przystąpiła do programu wychowawczego „Szkoła Dobrze Wychowana”. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.
W ramach tegorocznej edycji programu szkoła będzie przeprowadzała podczas godzin wychowawczych lekcje, gdzie uczniowie będą uczyć się w jaki sposób formułować „komunikat Ja”, a także będą potrafili wskazać jego zalety w relacjach z rówieśnikami, rodzicami czy nauczycielami.

 

Comments are closed.