PLAN PRACY

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

Zadania do realizacji

Termin

Uwagi

1. Przygotowanie planu pracy SU IX
2. Przedstawienie i analiza planu pracy SU IX
3. Konkurs- zagłosuj na nasz projekt
(Ostrowski Budżet Obywatelski)
IX
4. ZŁOTE MYŚLI WYCZYTANE –projekt czytelniczy Cały rok
5. ,,Szczęśliwy numerek” – losowanie Cały rok
6. Weekendy bez zadań domowych Cały rok
7. Wybór SuperKlasy Cały rok Oprac. reg. – IX

Przyzn. tyt. – VI

8. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej z okazji

Dnia Chłopca

IX/X
9. Złożenie życzeń pracownikom szkoły
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
X
10. Zorganizowanie akcji „Śniadanie daje moc”
z okazji Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania
XI
11. Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej XI
12. Zorganizowanie kiermaszu świątecznego XII
13. Złożenie życzeń pracownikom szkoły oraz emerytom z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowanie upominków XII
14. Seanse filmowe I
15. Zorganizowanie zabawy karnawałowej w stylu lat 60. Konkurs na najciekawsze przebranie II
16. Udział w akcjach charytatywnych Cały rok
17. Analiza statutu szkoły, poznanie praw
i obowiązków ucznia, znajomość nagród i kar
I
18. Święto szkoły – aktywne włączenie się
w organizację
II Konkursy:
MAM TALENT
PASJA ROKU
KOLEGA, KOLEŻANKA ROKU
19. Poczta walentynkowa II
20. Przywitanie wiosny – międzyklasowy konkurs piosenki III
21. Złożenie życzeń wielkanocnych uczniom, pracownikom szkoły i emerytom IV
22. Promowanie uczniów zdolnych poprzez przedstawianie ich na apelach podsumowujących Cały rok
23. Analiza pracy Samorządu Uczniowskiego VI
24. Spotkania z trójkami klasowymi Wg potrzeb

Plan jest otwarty i może ulegać modyfikacjom.

Comments are closed.