MAŁY MISTRZ WYSTARTOWAŁ

Od 1 września nasza szkoła dołączyła do Programu Mały Mistrz, który jest wspierany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Programem Mały Mistrz zostali objęci wszyscy uczniowie klas I.

Uczniowie klasy I A, której wychowawcą jest mgr Aleksandra Kaczmarek
Uczniowie klasy I B, której wychowawcą jest mgr Anna Barczak
Uczniowie klasy I C, której wychowawcą jest mgr Katarzyna Sułkowska
Uczniowie klasy I D, której wychowawcą jest mgr Katarzyna Bednarczyk

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej raz w tygodniu prowadzą zajęcia związane
z programem wspólnie za nauczycielem wychowania fizycznego mgr Katarzyną Pawlik.
Program „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny:
ROWERZYSTA – TURYSTA
GIMNASTYK – TANCERZ
NARCIARZ – ŁYŻWIARZ
LEKKOATLETA
PIŁKARZ
PŁYWAK – WODNIAK
Uczniowie po opanowaniu określonych sprawności i umiejętności ruchowych, otrzymują odpowiedni znaczek, który wlepiają do swojej legitymacji. Każdy uczeń, który opanuje wszystkie sprawności i tym samym zdobędzie komplet naklejek staje się MAŁYM MISTRZEM.

Zaproponowane sprawności będą prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:
• dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
• monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
• zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.
Cele programu:
1. Zachęcenie uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej;
2. Rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych (orientacja przestrzenna, szybkość reagowania, równowaga, różnicowanie ruchów i rytmizowanie) mających istotne znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu małej motoryki dziecka (czytanie, pisanie, rysowanie, malowanie, wycinanie itp.)
3. Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I – III szkół podstawowych;
4. Zebranie materiału do szeroko zakrojonych badań poziomu sprawności fizycznej najmłodszych uczniów.

Comments are closed.