„Nie pal przy mnie, proszę”

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów z klas I – III szkoły podstawowej.

Inicjator: Główny Inspektor Sanitarny

Realizatorzy: nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

Program edukacji antytytoniowej opracowany w Instytucie Matki i Dziecka przez zespół autorów: Janusza Szymborskiego, Witolda Zatońskiego, Aldonę Sito, Ewę Łukasik, Magdalenę Korzycką – Stelmach i Agnieszkę Małkowską.

Głównym celem programu jest zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  • Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego.
  • Omówienie problemu biernego palenia.
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.

nie

Comments are closed.