Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie.

teatr2ROZWIJAMY TALENTY TEATRALNE

WŚRÓD  UCZNIÓW  KLAS  1-3

Od marca 2013r. nasza szkoła realizuje projekt systemowy „Od dziś pracuję na swój sukces”, a w ramach tego projektu odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie. W zajęciach tych, które prowadzi p. Agnieszka Wojciechowska, uczestniczą uczniowie klas 1-3 podzieleni na cztery grupy.

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój osobowości, aktywności i twórczości. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają zainteresowania, umacniają wiarę w siebie. Teatr bowiem uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi.

Dzieci bardzo lubią wszelkiego rodzaju inscenizacje, przedstawienia, gry dramowe, ponieważ są one oparte na zabawie, która jest bliska każdemu dziecku. Poprzez zabawę, w której mogą uczestniczyć na zajęciach zaspokajają swoje potrzeby, takie jak: chęć działania, pragnienie akceptacji w grupie, poczucie sukcesu. Uczestniczenie w zajęciach teatralnych dostarcza dziecku wielu wrażeń, a przy tym jest wspaniałą zabawą. Dzięki takim zajęciom dzieci otwierają się emocjonalnie i uwrażliwiają, bo teatr umożliwia im wyrażanie siebie.

teatr1 teatr3 teatr4 teatr5 teatr6 teatr7 teatr8 teatr9 teatr10 teatr11 teatr12 teatr13 teatr14 teatr15 teatr16 teatr17

W trakcie naszych spotkań uczestnicy sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: aktorskie, literackie, plastyczne, ruchowe, wokalne, a także organizacyjne. Recytacje, krótkie inscenizacje, gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują więzi emocjonalne między członkami zespołu. Kształtujemy tu też wyraźną wymowę oraz prawidłowe stosowanie elementów żywego słowa. Pobudzamy twórczą aktywność dziecka.

Agnieszka Wojciechowska

Comments are closed.