„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program edukacyjny antynikotynowy dla uczniów: klas IV – VI szkoły podstawowej.

Celem  programu  jest  zapobieganie  paleniu  tytoniu  wśród  młodzieży  szkolnej.

Cele szczegółowe to:

  1. Zwiększenie  wiedzy  w  zakresie  szkodliwości  dymu  tytoniowego.
  2. Kształtowanie  umiejętności  dbania  o  zdrowie  własne  i  swoich  bliskich.
  3. Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Adresatami  programu  są  uczniowie  starszych  klas  szkół  podstawowych.

Program  edukacji  antytytoniowej  opracowany  w  Instytucie  Matki  i  Dziecka  przez  zespół autorów: Janusza Szymborskiego, Witolda Zatońskiego, Aldonę Sito, Ewę Łukasik, Magdalenę Korzycką – Stelmach  i Agnieszkę  Małkowską.

rowiazanie

Comments are closed.