Myślę – wiem – koduję!

Cele ogólne innowacji:

Celem innowacji jest rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, wykorzystanie algorytmów w rozwiązywaniu zadań problemów i użycie ich w życiu codziennym.

Zajęcia mają również na celu oswojenie się uczniów ze środowiskiem informatycznym.

Ponadto rozwijają komunikatywność i pracę w zespole.

 Spodziewane efekty:

Uczniowie wykorzystują umiejętność kreatywnego myślenia w życiu codziennym. Potrafią logicznie rozwiązać dany problem.

 Opis innowacji:

Program jest realizowany podczas zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów. W klasach piątych w ramach koła informatycznego są rozwiązywane zadania problemy. Praca uczniów polega na znalezieniu logicznego algorytmu tak, aby dane zadanie rozwiązać. Program zakłada myślenie samodzielne jak i w grupie. Znaleziony sposób uczniowie testują na komputerze wykorzystując odpowiednie aplikacje komputerowe.

5 1 2 3 4

Comments are closed.