Innowacja TABLECIAKI

OPIS ZASAD INNOWACJI TABLECIAKI

UZASADNIENIE POTRZEBY ZMIAN
Najważniejszy w naszej nauczycielskiej pracy jest sposób w jaki przekażemy uczniom wiedzę. Jednym z najlepszych sposobów jest stosowanie metod aktywizujących. To one pobudzają uczniów do działania i lepszego przyswajania zdobytych umiejętności. W pracy z dziećmi należy wykorzystać wszystkie możliwe środki, które prowadzą do celu. Młodzi ludzie są zafascynowani nowymi technologiami, a szczególnie tabletami. Dlatego postanowiłam wykorzystać to narzędzie na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej.
CELE
Cele ogólne:
uatrakcyjnienie zajęć z różnych edukacji,
duże zaangażowanie uczniów na zajęciach.
Cele szczegółowe:
rozwijanie różnorakich umiejętności, takich jak: czytanie, pisanie, liczenie, logiczne myślenie, koncentracja,
tworzenie przez uczniów interaktywnych treści,
świadome i bezpieczne korzystanie z Internetu,
sprawne posługiwanie się tabletem na zajęciach oraz wykorzystywanie tych umiejętności poza szkołą,
rozwijanie umiejętności pracy w grupach,
rozbudzanie zainteresowań uczniów oraz rozwijanie kreatywności.

NOWATORSKI CHARAKTER

Dlaczego tablet?
Dzieci używają tabletów w domu do zabawy. Potrafią je obsługiwać, wywołują u nich pozytywne uczucia i skojarzenia. Postanowiłam zatem wykorzystać to narzędzie w pracy na lekcji. Zwykły temat, cel lekcji, czy zagadka odczytane z kodu QR, są dla dziecka bardziej ciekawe i atrakcyjne, niż te same zapisane, bądź wyświetlone na tablicy.
Pracując z tabletem łatwiej niż na tablicy interaktywnej można uwzględnić indywidualne potrzeby ucznia. Zajęcia z tabletami są niezwykle ciekawe, motywujące i atrakcyjne.
Duża ilość i różnorodność darmowych aplikacji ze sklepu Play oraz szereg stron Internetowych pozwala wzbogacić metody pracy na zajęciach. Z tabletami można pracować na platformach edukacyjnych takich jak: LearningApps, Zondle, mcourser. Tablety oferują ulepszone ebooki wyposażone w zdjęcia, wideo i audio, czyli różnorodne elementy. Elementy takie są niemożliwe do zawarcia w druku lub w standardowym ebooku. Tego typu podręczniki zamieszczone na bezpłatnej platformie epodreczniki.pl, mcourser.pl gdzie wszystkie materiały opracowano również na urządzenia mobilne.
REALIZACJA
Innowacja realizowana będzie w roku szkolnym 2016/2017 na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w klasie III b.

SPODZIEWANE EFEKTY
podniesienie atrakcyjności przeprowadzonych zajęć,
zmotywowanie uczniów do pracy na lekcji,
nabycie umiejętności korzystania z urządzeń mobilnych,
świadomość zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

EWALUACJA
dokumentacja fotograficzna na blogu klasowym http://tabliczka.jimdo.com/
rozmowy z uczniami,
pisemna samoocena uczniów,
ankiety dla rodziców.

Ewaluacja pozwoli określić jakość oraz efektywność innowacji, celem wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

 

Comments are closed.