PŁYWAĆ KAŻDY MOŻE

pkm

Trzecioklasiści od września na basenie!

„Pływać każdy może” to nazwa kolejnego projektu, na który Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała środki finansowe w wysokości 46 260,00 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach projektu od września do grudnia trzecioklasiści ostrowskich szkół podstawowych będą mieli zapewnione całkowicie bezpłatnie zajęcia nauki pływania. Będą one realizowane na Krytej Pływalni Delfin w Ostrowie Wielkopolskim, a prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania, którzy zostaną zatrudnieni w ramach projektu.
Beneficjentami projektu będzie 600 uczniów objętych wsparciem, podzielonych na 40 grup maksymalnie 15 osobowych, które od 5 września do 15 grudnia rozpoczną swoją przygodę z nauką pływania. To właśnie główny cel, jaki zamierza się osiągnąć na poziomie ok. 60% wśród populacji uczniów przystępujących do projektu. Ponadto jego realizacja przyczyni się do promocji zdrowia i prawidłowych postaw uczniowskich, zapobiegania zjawisku wad postawy i otyłości, zapewnienia dzieciom bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz przeciwdziałanie patologii społecznej i agresji wśród dzieci.
Wszystkie zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowo – wieczornych, a już od dziś w szkołach rodzice mogą wypełnić deklarację potwierdzającą chęć uczestniczenia dziecka w zajęciach.

DEKLARACJA RODZICA – pływanie>>>pobierz

Harmonogram zajęć na basenie

Budżet projektu wynosi 92 520,00 zł, a 50% jego wartości stanowić będą środki własne miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

HERB

Comments are closed.