Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs „Omnibus”

W piątek 11 kwietnia 2014 r. reprezentanci kilku ostrowskich szkół podstawowych gościli w naszej szkole podczas Międzyszkolnego Interdyscyplinarnego Konkursu „Omnibus”.

Była to jubileuszowa XX edycja konkursowych zmagań, bowiem „Omnibus” po raz pierwszy odbył się w roku 1995. W tym czasie kilkakrotnie zmieniał swoją formułę. Obecnie rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klas III oraz IV-VI. Jego organizatorem jest zespół nauczycieli w składzie: Maria Magdalena Dreczko, Renata Kobusińska, Anna Kobylańska, Renata Matuszewska, Barbara Płokarz.

Od kilku lat konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Urbaniaka.

W tym roku do rywalizacji stanęli uczniowie reprezentujący następujące placówki: SP 1, SP 5,SP 6, SP 7, SP 9, SP 11, SP 13, PSPSS.

O godz. 11.00 Dyrektor Szkoły Anna Galant powitała zgromadzonych oraz dokonała uroczystego otwarcia konkursu. Później głos zabrała Kierownik Referatu Oświaty Krystyna Pichet, która w imieniu Prezydenta Jarosława Urbaniaka życzyła wszystkim uczestnikom sukcesów oraz dobrej zabawy.

Następnie zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy według kategorii wiekowej i przystąpili     do wykonywania zadań na swoich poziomach.

Uczniowie klas III rozwiązywali test zawierający zagadnienia z języka polskiego, matematyki i przyrody oraz pytania sprawdzające znajomość naszego regionu, kraju i świata.

Równolegle przebiegał konkurs klas IV-VI, który podzielony był na dwa etapy. W pierwszej części zawodnicy wykonywali zadania polegające m.in. na rozpoznaniu słynnych budowli, dzieł sztuki, utworów muzycznych, pisarzy i przywódców państw oraz odpowiadali na pytania z różnych dziedzin. Część druga miała charakter sportowy. Uczniowie musieli wykazać się sprawnością fizyczną. Ich zadaniem było toczenie piłeczki za pomocą kija od hokeja, przeciąganie szarfy, rzucanie piłki do kosza oraz pokonywanie wysokich i niskich przeszkód. O zwycięstwie decydowała suma punktów uzyskanych w obu etapach.

W tym roku tytuł Omnibusa w kategorii klas III zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 7 Daria Czarnecka. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Agnieszka Biernat z Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek oraz Adam Grodzieński i Aleksandra Smorawska – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7.

Natomiast na poziomie klas IV-VI Omnibusem została nasza uczennica Aleksandra Grędziak, a wyróżnienia odebrali: Rafał Adamek z Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, uczeń naszej placówki Szymon Skorwider oraz Bartosz Ziółek uczeń Szkoły Podstawowej nr 1.

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali cenne nagrody książkowe, które w imieniu Prezydenta Miasta wręczyła Dyrektor Szkoły Anna Galant. Ponadto wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami.

Na koniec Dyrektor Galant pogratulowała uczniom sukcesów oraz podziękowała wszystkim uczestnikom, opiekunom, członkom komisji oraz organizatorom za ich wkład w konkursowe zmagania.

rel.: B.Płokarz, fot.:M.M. Dreczko, A. Kobylańska

Posted in KONKURSY | Możliwość komentowania Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs „Omnibus” została wyłączona

Comments are closed.